Modlitwa wstawiennicza jest w Kościele obecna praktycznie od zawsze i w toku rozwoju chrześcijańskiej tradycji modlitewnej przyjmowała wiele form. Jedną z nich jest proponowana w Centrum Duchowości modlitwa wstawiennicza w małej grupie. Polega ona na tym, że wyznaczona i odpowiednio przygotowana do takiej posługi kilkuosobowa grupa, podejmuje w obecności kapłana modlitwę nad osobą, która zgłasza się z określoną intencją. Sercem tej formy modlitwy wstawienniczej jest ufne zawierzenie obietnicy, którą zostawił swym uczniom sam Jezus:

„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)