Najważniejszym doświadczeniem na kursie „Emaus” było odczucie, że Bóg przez Swoje Słowo opiekuje się mną, dotykał mojego serca. Pokazał mi, że On – Słowo jest moją Nadzieją. W Nim mogę się ukryć, odpocząć, nabrać sił i trwać. (…)

Asia