Najważniejszym doświadczeniem z kursu „Emaus” było dla mnie zrozumienie potrzeby codziennego obcowania z Pismem Świętym dla lepszego rozmiłowania w Słowie i Panu Jezusie.

Andrzej