Zawarłam przymierze ze Słowem Bożym i uświadomiłam sobie, że jest to równocześnie przymierze z Jezusem Chrystusem. Cały kurs „Emaus” był wspaniałym doświadczeniem, spotkaniem z Bogiem – ze Słowem. Każda dynamika, każdy wykład zostawił w moim sercu ogromną radość. Mam nadzieję, że na zawsze pozostanie ona w moim sercu. Wielkie rzeczy uczynił Pan i wiem, że był On cały czas z nami. Pięknym doświadczeniem było również wezwanie Jezusa w nocy. Moje serce przepełniła ogromna radość i trwa nadal. Bóg mnie kocha! Spotkałam Jezusa! On żyje pośród nas!

Beata