Rozważanie na dzisiaj

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni…” Łk 6, 36 – 37b

„Cokolwiek się powie lub pomyśli to zostanie na wieki na nasze konto zapisane”.  św. Maksymilian Kolbe

Ps. Miłosierdzie Boga, jak przypomina arcybiskup Konrad Krajewski, jest skandalem. ks. Rafał Jarosiewicz