Rozważanie na dzisiaj

”Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. Mt 6, 14 – 15

„Jeśli dusza się uprze, to i modlitwa, i łaska nic nie pomoże – i dusza się potępi. Jest to tajemnica wolnej woli”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Szczególnie do tego, co trudne Bóg przywiązał obietnice, by w ten sposób pomóc człowiekowi w drodze uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz