Rozważanie na dzisiaj

„Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Kpł 19, 1 – 2
„Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem”. św. Maksymilian Kolbe
Ps. Pan Bóg, zachęcając nas do świętości, pokazuje że jest to droga dla każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz