Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Nauczyciel przypomina, że zbawienie to nie jeszcze jedno zadanie, któremu trzeba podołać. Nie jest kolejnym punktem w programie życia, na którego realizację przyjdzie kiedyś odpowiedni czas. Zbawienie jest rezultatem życia, co więcej – powinno stać się jego sensem. Jezus przestrzega nas dzisiaj przed postawą kalkulowania i zabezpieczania się. Jego naukę można by streścić slowami: „Żyj tak, byś zawsze był gotowy na spotkanie z Panem”. 🙏👼