Rozważanie na dzisiaj

”Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Łk 9, 23 – 24
„Św. Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek”. św. Maksymilian Kolbe
Ps. Tracenie życia z powodu Chrystusa, to wchodzenie w nowe życie. ks. Rafał Jarosiewicz