Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Choć w samym ziarnie tkwi potencjał życia, to od chwili zasiewu jego los zależy od podłoża. Grunt na który spada ziarno, symbolizuje postawę serca. Jezus wskazuję na cztery takie postawy. Serce zwodzone przez szatana. Serce niestałe. Serce zniewolone. Wreszcie serce wytrwałe. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci rozeznać kondycję twego serca. 🙏😇🙋