Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Jezus, wskazując na otaczających Go słuchaczy, mówi „oto moja matka i moi bracia.” Słowa te objawiają pewną prawdę o Nim i o nas samych. Matka, brat, siostra – jako rodzina – dzielą życie ze sobą. Życiem Jezusa jest pełnienie woli Ojca. Kto pełni wolę Ojca, ten dzieli życie z Jezusem – jest Mu w sensie duchowym bliski jak rodzina. Czy wola Boża jest czymś ważnym również dla ciebie? 🙋😇🙋