Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Jezus mówi, że dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać. To ważna przestroga dla każdego wierzącego. Zobacz co jest w twoim sercu i co kryje się w twojej duszy, może odnajdziesz tam konflikt lub napięcie, walkę i zmaganie. A może jest tam poczucie pokoju i jedności, spójności myśli, słów, czynów. Jaka panuje atmosfera w domu twojego wnętrza? 🙏😇🙋