Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Dziś też możesz szukać Jezusa w tłumie ludzi: na niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach, lecz również na ulicach, czy w miejscach w których często przebywasz. Czy potrafisz rozpoznać Jego twarz pośród mnóstwa ludzkich twarzy? 🙏👼🙋