Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Człowiek z uschłą ręką to kaleka. Jezus zauważa go stojącego samotnie w tłumie. On zauważa każdego człowieka. Również ciebie z twoimi problemami i trudnościami. Czy dzisiaj coś sprawia, że czujesz się kaleką i musisz żebrać? 🙏👼🙋