Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś jednym z tych, którzy szli za Jezusem. On nie tylko ich nauczał, ale także po prostu spędzał z ludźmi czas, nawet z grzesznikami. Bóg może działać niespodziewanie, tak jak z Lewim z dzisiejszej Ewangelii. Zmiana całego jego życia dokonała się w krótkiej chwili. Lewi nie tylko poszedł za Jezusem, ale zaprosił Go do siebie. 🙏👼🙋