Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Wyobraź sobie mędrców, którzy padają na twarz przed nowonarodzonym Jezusem i oddają Mu hołd. W swoich królewskich sercach niosą mądrość i pragnienia swoich ludów. To wszystko składają przed prawdziwym Bogiem. Czy odczuwasz pragnienie, które mobilizuje cię, aby wyjść na spotkanie Boga, gdziekolwiek może się On znajdować? 🙏👼🙋