Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Bóg dla każdego z nas ma szczególną i jedyną misję. My jednak często sami chcemy planować nasze życie. Święty Jan Chrzciciel myślał inaczej. Dał świadectwo, że jego misja udzielania chrztu z wody prowadzi do Jezusa. Skupił się tylko na słuchaniu Boga i wykonaniu dokładnie tego, o co On go prosi. Niczego więcej i niczego mniej. Zaświadczył o tym, kim jest Jezus. I to wystarczyło. Kiedy patrzysz na Jezusa, kim On jest dla ciebie? 🙏👼🙋