Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Bóg działa w ukryciu, ale daje się poznać w znakach, które zostawia. Jan uwierzył nie dlatego, że miał objawienie z nieba. Nie zobaczył też zmartwychwstałego Chrystusa, tylko ślady po Nim: zwinięte płótna. To, co widzialne, stało się bramą do tego, co niewidzialne. Także tobie Bóg wysyła sygnały poprzez to, co znane i powszednie. 🙏👼🙋