Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 „Jesteś pełna łaski.” Anioł najpierw objawia Maryi, co Bóg już dla niej uczynił, a dopiero potem pyta, czy chce urodzić Jego Syna. Maryja jest zdziwiona tym co słyszy. Jeśli Bóg wzywa cię do jakiegoś zadania, to dlatego, że już wcześniej cię na nie przygotował. Pokora polega na rozpoznaniu i przyjęciu Bożych darów. 🙏👼🙋