Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Niekiedy nie rozumiesz, jak i dlaczego Bóg przychodzi do ciebie. Bywa, że dzieje się to w czasie modlitwy, ale niekiedy i poza nią. Ważne, żeby przyjąć błogosławieństwo, jakim obdarza cię Pan. Nawet jeśli nie pojmujesz sposobu Jego działania, możesz mieć pewność, że On przychodzi. 🙏👼🙋