Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 To Bóg wybrał Miriam (Maryję) do misji. Nieistotne, że nie pochodzi z ważnej rodziny, nie jest dobrze wykształcona i nie ma wiele życiowego doświadczenia. Ma czyste serce i silną wiarę. Tyle wystarcza żeby Bóg mógł działać. 🙏👼🙋