Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Rozum, który niekiedy pomaga w odnalezieniu Boga, może też przeszkodzić. Bóg jest ponad to co logiczne, przewidywalne i racjonalne. Czy coś w twoim życiu jest niemożliwe? Przekracza ludzkie możliwości? Porozmawiaj o tym z Bogiem. Możliwe, że On ma na ten temat inne zdanie. 🙏👼🙋