Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Droga ucznia Chrystusa nie może być inna niż droga jego Pana. Ale w tym cierpieniu i trudzie nie ma osamotnienia. Pan pociesza cię tak, jak uczniów na Górze Tabor. Przemienia utrapienia w słodycz doświadczania Jego obecności. Gdy się z Nim trudzisz, to również z Nim będziesz przebywać w chwale, a po czasie trudności przyjdzie z pewnością czas pokoju i duchowej pociechy. 🙏👼🙋