Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Jan był gwałtownikiem i głosicielem Słowa, ale najpierw nauczył się milczeć. Pustynia nauczyła go prostoty i ufności. Dzięki pustyni stał się mistrzem pokory. Wielkim pragnieniem Jana była walka o Królestwo Boże. We wszystkim należał do Boga. Co w tobie jeszcze nie należy do Boga? 🙏👼🙋