Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Jak Pan Bóg kocha człowieka, skoro zechciał stać się jednym z nas. „Nie bój się…” Człowiek tęskni za doświadczeniem Boga i jednocześnie boi się Go. Jak tu przeżywać bliskość, gdy jej się lękasz? „Niech mi się stanie…” Te słowa to nawet nie jest zgoda. To coś głębszego, to głębokie powierzenie się woli Przedwiecznego z tą pewnością, że On wie co robi. Maryjo prowadź ku głębi zaufania Panu. 🙏👼🙋