Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Dlaczego Jezus powołuje uczniów? Dlaczego powołuje ciebie? Bo pragnie podzielić się sobą, swoją wspólnotą z Ojcem i Duchem. Chce ci pokazać, jak być dobrym dla ludzi, jak żyć w tym świecie tak, by nie stracić z oczu Jego miłości. 🙏👼🙋