Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Ludzie odrzucają niewidomego próbują go zniechęcić. Reakcja Jezusa jest odmienna od reakcji tłumu. On nie jest zaślepiony chwilowym podziwem ludzi. Uwolniony od ślepoty człowiek zyskuje możliwość pójścia, dokąd chce, jednak idzie za Jezusem, wielbiąc Boga. To jego osobisty wybór. Pomyśl, ku czemu ty kierujesz swoje sprawności i dary. 🙏👼