Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Jezus zachęca cię do uświadomienia sobie, jak bardzo zostałeś obdarowany. Ktoś kto nie zauważa darów od Boga może stać się zazdrosny o to, że ktoś inny dostał więcej lub osiąga coś mniejszym kosztem. Rozwijając swoje talenty pomnażasz łaskę, którą otrzymałeś. 🙏👼