Rozważanie na dzisiaj

”Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” Iz 49, 14 – 15
„Gdy spotka mnie jakaś przykrość, nie skarżyć się, lecz odpowiedzieć odruchem dziękczynienia”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy
Ps. Nawet trudne sytuacje, z odrzuceniem dziecka przez matkę, Bóg ukazuje ucząc nas swojej miłości. ks. Rafał Jarosiewicz