„Duch Pana nade mną, bo Pan (…) posłał mnie, by głosić Dobrą Nowinę” Iz 61,1

Odpowiadając na wezwania i przynaglenia naszego Świętego Patrona Jana Pawła II do nowej ewangelizacji a także w duchu odpowiedzialności za Kościół do której wzywa nas Sobór Watykański II: „na wszystkich świeckich spoczywa zaszczytny obowiązek przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi, wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi” (KK 33) podjęliśmy misję głoszenia i przekazywania Ewangelii, która jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz, 16).

Ewangelizować może jednak ten, kto sam odnawia się duchowo i jednoczy się z Jezusem. Czynimy to przez Eucharystię, modlitwę osobistą i wspólnotową oraz spotkania formacyjne. Zjednoczeni z Jezusem podejmujemy ewangelizację według wskazań naszego św. Patrona: z „nową gorliwością, nowymi metodami i zastosowaniem nowych środków wyrazu” (Veritatis Splendor 106). To Jan Paweł II po raz pierwszy w Kościele użył sformułowania nowa ewangelizacja w Nowej Hucie w 9 czerwca 1979 r. Terenem naszej działalności jest nasza parafia, gdzie z pomocą Wspólnoty Dobrego Łotra z Radomia prowadzimy kursy „Nowe Życie”, „Emaus” oraz „Jan”.

ZAPISY NA KURSY