Aktualności

Festyn Ewangelizacyjny w Przedborzu – relacja foto

Festyn ewangelizacyjny w obiektywie znakomitego fotografa – Wiesława Domagały

4.08.2018 – sobota

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

5.08.2018 – niedziela – uroczysta Msza Św.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

5.08.2018 – niedziela

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Fotografia: Wiesław Domagała

Spotkanie z Serdeczną – Festyn Ewangelizacyjny w Przedborzu 2018

Już 4 i 5 sierpnia zapraszamy wszystkich na rynek w Przedborzu na wspólne uwielbienie Boga w trakcie kolejnej edycji festynu ewangelizacyjnego. Wystąpią takie zespoły jak: niemaGOtu, exodus 15, EMAUS, raper TAU i raper ks. Kuba Bartczak. Występom towarzyszy głoszenie świadectw oraz poczęstunek: grill, ciasta, zupa, tradycyjny przedborski kugiel.

Wszystkich, który nie mogą być z nami w Przedborzu zapraszamy na transmisję na żywo.

4.08.2018 – sobota:

koncert niemaGOtu i uwielbienie:

5.08.2018 – niedziela:

Rozważanie na dzisiaj

”Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki”. Ps 34, 17 – 18
„Postępować konsekwentnie. Nasze życie ma być roztropnym przygotowaniem do śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy
Ps. Zwracanie się do Pana jest otwieraniem się na Jego łaskę. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” Iz 49, 14 – 15
„Gdy spotka mnie jakaś przykrość, nie skarżyć się, lecz odpowiedzieć odruchem dziękczynienia”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy
Ps. Nawet trudne sytuacje, z odrzuceniem dziecka przez matkę, Bóg ukazuje ucząc nas swojej miłości. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. J 5, 14

„Trzeba poznać Jezusa, miłować Go i naśladować”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Niektóre choroby związane są ze sferą duchową. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie”. Ps 130, 5. 7

„Wyznaczać sobie jakieś ukryte, drobne umartwienia, aby tą odrobiną miłości uwielbić Boskiego Oblubieńca”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pokładanie nadziei w Panu otwiera nas na Jego działanie. ks. Rafał Jarosiewicz