Opłatek wspólnotowy odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 o godzinie 18:45

Miejsce: ,