Rozważanie na dzisiaj

”Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. J 5, 14

„Trzeba poznać Jezusa, miłować Go i naśladować”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Niektóre choroby związane są ze sferą duchową. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie”. Ps 130, 5. 7

„Wyznaczać sobie jakieś ukryte, drobne umartwienia, aby tą odrobiną miłości uwielbić Boskiego Oblubieńca”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pokładanie nadziei w Panu otwiera nas na Jego działanie. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. Mk 12, 34a

„Modlitwa pomaga patrzeć na wszystko przez Jezusa Chrystusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jeżeli ktoś idzie dobrą drogą, Jezus chętnie to potwierdza. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło”. Jr 7, 23

„Jak zdobyć optymizm? Trzeba prowadzić życie wewnętrzne”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Wypełnianie woli Bożej wiąże się z obietnicami, które Bóg składa wobec człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim”. Mt 5, 19a

„Przeżyj każdą chwilę dnia tak, jakbyś tego wieczoru umrzeć miała”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus zachęca do wypełniania wszystkich przykazań, bez pomijania czegokolwiek. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Mt 18, 21

„Miłość należy potwierdzić krwią i ofiarą”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Stawiając Jezusowi pytanie czasem, jak Piotr, możemy być zaskoczeni odpowiedzią. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony”. 2 Krl 5, 14
„Rozwijać w sobie wiarę w miłość Boga ku mnie”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy
Ps. Kiedy robimy to, co Bóg chce możemy doświadczyć Jego mocy. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Izrael miłował Józefa najbardziej ze wszystkich swych synów, gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami”. Rdz 37, 3

„Starać się wkładać wiele miłości we wszystko, co czynię”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Miłość ojca do Józefa sprawiła zazdrość u jego braci. Czasem tak się dzieje, ale to nie powód żeby nie kochać. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił”. Łk 16, 19

„Bóg ocenia wartość dusz nie według ich zdolności, ich wiedzy lub majątku, ale stopnia ich miłości”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Dobra zabawa dzień w dzień czasem nie pozwala zobaczyć tych, którzy są tak blisko, a potrzebują pomocy. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Ps 31, 15 – 16

„Zachowujcie pomiędzy sobą zgodę i miłość… Starajcie się znosić nawzajem wady, bo to najlepsza miłość”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg uczy nas zaufania Jemu samemu. To On jest źródłem wszelkiego zaufania. ks. Rafał Jarosiewicz