Rozważanie na dzisiaj

”Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię: Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców”. Ps 31, 15 – 16

„Zachowujcie pomiędzy sobą zgodę i miłość… Starajcie się znosić nawzajem wady, bo to najlepsza miłość”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg uczy nas zaufania Jemu samemu. To On jest źródłem wszelkiego zaufania. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha”. Ez 18, 31

„Kto trwa w złem i nie chce się poprawić, ma złą wolę”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Bóg nie zgadza się na pozostawienie w naszym życiu chociaż małego grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni…” Łk 6, 36 – 37b

„Cokolwiek się powie lub pomyśli to zostanie na wieki na nasze konto zapisane”.  św. Maksymilian Kolbe

Ps. Miłosierdzie Boga, jak przypomina arcybiskup Konrad Krajewski, jest skandalem. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. Rdz 22, 1 – 2

„Celem twoim jest tylko Bóg”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Oddanie Bogu tego, co najbardziej kochamy czasem nas bardzo dużo kosztuje, ale także nas Bóg może o to poprosić. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”To mówi Pan Bóg: Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze”. Ez 18, 21

„Choćby nawet kto był na brzegu piekła, nigdy nie ma takiej chwili, by można było powiedzieć, że już wszystko przepadło. Nigdy!” św. Maksymilian Kolbe

Ps. Porzucenie grzechów wiąże się z błogosławieństwem, którego chce udzielać Pan. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

„Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą”. Ps 23, 4

„Skoro na Panu Bogu się oprzemy, olbrzymami jesteśmy”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Boga należy też szukać wtedy, kiedy jesteśmy w „ciemnej dolinie”. On nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy wydaje się nam zupełnie coś innego. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny”. Jl 2, 13

„Gdy patrzymy na powietrze, wydaje się nam ono czyste, jednak ile jeszcze drobniutkiego pyłu ujrzymy, gdy przez szparę wpadnie promień słońca!” św. Maksymilian Kolbe

Ps. Czasem trudno zobaczyć, co wymaga nawrócenia w naszym życiu, ale Duch Święty, jeśli Go poprosimy, wskaże nam to bezbłędnie. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

”Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”. Mt 6, 14 – 15

„Jeśli dusza się uprze, to i modlitwa, i łaska nic nie pomoże – i dusza się potępi. Jest to tajemnica wolnej woli”. św. Maksymilian Kolbe

Ps. Szczególnie do tego, co trudne Bóg przywiązał obietnice, by w ten sposób pomóc człowiekowi w drodze uświęcenia. ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie na dzisiaj

„Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. Kpł 19, 1 – 2
„Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem”. św. Maksymilian Kolbe
Ps. Pan Bóg, zachęcając nas do świętości, pokazuje że jest to droga dla każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz