Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Jeśli będziesz szukał Boga, tak jak Jair i kobieta z dzisiejszej Ewangelii, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Przede wszystkim znajdziesz Boże zbawienie, które uzdrawia i ocala od grzechu. Ono daje nowe życie, najpierw w wymiarze duchowym, ale czasem także fizycznym. O jakie uzdrowienie chciałbyś dziś poprosić Boga? 🙏😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Zły duch, który zniewala człowieka, sieje w nim zamęt, chaos i rozpacz. Straszny wygląd i przerażające zachowanie opętanego pokazują co demon może zrobić z człowiekiem. Człowiek zniewolony nie może sam zapanować nad swoim rozchwianym wnętrzem. Moc złego ducha doprowadza do śmierci, moc Boga do życia. Jak często moc Bożego słowa dawała tobie życie? „Pan ulitował się”. To zdanie mówi o bezgranicznej miłości Boga do człowieka. 🙏😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Zwróć uwagę, ile zniechęcenia pojawia się, gdy przechodzisz od dobrego do lepszego. Wówczas często można doświadczyć głosów, które podpowiadają: po co to wszystko, przecież nie warto. Czy potrafisz takie rzeczy przedstawiać Jezusowi na modlitwie? Warto Mu je oddawać, by mógł powiedzieć: milcz i wyjdź z niego. Pomyśl ile zwątpienia i podszeptów towarzyszy twoim dobrym czynom. 🙏😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Trzeba najpierw samemu uwierzyć, aby potem iść do innych. Moc Boża towarzyszyć będzie tym, którzy uwierzą. Dostaną nawet władzę nad demonami. Ci, którzy są mocni w wierze i całkowicie ufają Bogu, są też odporni na rozmaite trucizny świata – pycha, egoizm, ale też smutek i zniechęcenie. Czy zdarzyło ci się doświadczyć mocy wiary? 🙏😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Choć w samym ziarnie tkwi potencjał życia, to od chwili zasiewu jego los zależy od podłoża. Grunt na który spada ziarno, symbolizuje postawę serca. Jezus wskazuję na cztery takie postawy. Serce zwodzone przez szatana. Serce niestałe. Serce zniewolone. Wreszcie serce wytrwałe. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci rozeznać kondycję twego serca. 🙏😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Jezus, wskazując na otaczających Go słuchaczy, mówi „oto moja matka i moi bracia.” Słowa te objawiają pewną prawdę o Nim i o nas samych. Matka, brat, siostra – jako rodzina – dzielą życie ze sobą. Życiem Jezusa jest pełnienie woli Ojca. Kto pełni wolę Ojca, ten dzieli życie z Jezusem – jest Mu w sensie duchowym bliski jak rodzina. Czy wola Boża jest czymś ważnym również dla ciebie? 🙋😇🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋😇🙏 Jezus mówi, że dom wewnętrznie skłócony nie może się ostać. To ważna przestroga dla każdego wierzącego. Zobacz co jest w twoim sercu i co kryje się w twojej duszy, może odnajdziesz tam konflikt lub napięcie, walkę i zmaganie. A może jest tam poczucie pokoju i jedności, spójności myśli, słów, czynów. Jaka panuje atmosfera w domu twojego wnętrza? 🙏😇🙋