Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Maryja i Józef – dwoje ubogich ludzi, których nie stać na kupno ofiarnego baranka – przyszło wykupić pierworodnego Syna, który był własnością Boga. Są wierni Bogu poprzez pokorne wypełnianie Jego prawa. Ofiarują Mu wszystkie swoje marzenia dotyczące życia, rodziny i przyszłości. Oddają nawet te związane z samym Jezusem, który jest dla nich czymś najdroższym. Pragną, „aby Bóg był wszystkim we wszystkich”. Czy masz odwagę wszystko tak oddawać Bogu? 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Herod boi się Boga, który jest miłością – uważa Go za nieprzyjaciela. On może być obrazem każdego z nas. W pogoni za iluzjami szczęścia łatwo ignorujemy Jezusa i Jego Ewangelię. Jeśli ktoś stale żyje w ten sposób, zacznie w końcu traktować nawet Pana Jezusa jak wroga. Zapragnie wykorzenić Go ze swojego życia. Gdzie w twoim życiu jest dzisiaj Jezus? 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Bóg działa w ukryciu, ale daje się poznać w znakach, które zostawia. Jan uwierzył nie dlatego, że miał objawienie z nieba. Nie zobaczył też zmartwychwstałego Chrystusa, tylko ślady po Nim: zwinięte płótna. To, co widzialne, stało się bramą do tego, co niewidzialne. Także tobie Bóg wysyła sygnały poprzez to, co znane i powszednie. 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Niektórzy ludzie widzą w Bogu zagrożenie. Boją się, że zniszczy ich życie. Wyobrażają sobie, że zabierze im to, co najcenniejsze. Dlatego nie chcą Go przyjąć i odrzucają zbawienie. A wierność imieniu Jezusa czasem oznacza narażenie się rodzinie, utratę zdrowia lub życia, aby ludzie zobaczyli, że istnieje coś piękniejszego niż te dobra. 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Słowo – „wszystko przez nie się stało”. W naszym świecie pada wiele słów: potrzebnych i niepotrzebnych. Gdy Bóg mówi – stwarza. Także słowo ludzkie nie jest wyłącznie dźwiękiem, czymś, co się po prostu wyrwało z ust. Słowo płynie z serca. Buduje albo burzy. Przyjrzyj się twoim słowom. Jak działają na innych? 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 „Jesteś pełna łaski.” Anioł najpierw objawia Maryi, co Bóg już dla niej uczynił, a dopiero potem pyta, czy chce urodzić Jego Syna. Maryja jest zdziwiona tym co słyszy. Jeśli Bóg wzywa cię do jakiegoś zadania, to dlatego, że już wcześniej cię na nie przygotował. Pokora polega na rozpoznaniu i przyjęciu Bożych darów. 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Ewangelia przypomina nam dzisiaj narodziny Jana Chrzciciela. Radujemy się wraz Elżbietą i Zachariaszem, a mimo to nie przestajemy oczekiwać. Oto narodził się ten, który będzie „głosem”, a my czekamy na „Słowo”. Przychodzi prorok, największy spośród narodzonych z niewiasty, ale już za chwilę przybędzie „Król królów i Pan panów”. 🙏👼🙋