Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.” Nieraz nam się wydaje, że Bóg jest obecny w naszym życiu tylko wtedy, gdy wszystko nam sprzyja. Ale On jest obecny także w trudnych wydarzeniach. Właśnie wtedy, gdy doświadczamy niepowodzeń, a nawet klęsk, Bóg walczy o to, byśmy żyli i kochali naprawdę, zakorzenieni w Nim, a nie tylko w świecie pozorów i rzeczy miałkich. W ogniu Jego miłości obracają się wniwecz nasze plany. Odkrywamy, że nasze życie nie zależy od nas, ale całe spoczywa w rękach Tego, który nas ukochał do końca. 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Bóg patrzy nie tyle na to, co Mu dajemy, ile raczej na to, co zatrzymujemy dla siebie. Można oddać Bogu bardzo wiele, zatrzymując przy tym kurczowo coś dla siebie, wołając: „Tego nie ruszać! To moje!”. Można zapraszać Go we wszystkie sfery naszego życia, z wyjątkiem tej, która akurat najbardziej Go potrzebuje. Reagujemy tak z powodu lęku i nieufności. Jeżeli dzisiaj w naszym sercu panuje lęk, pozwólmy, by przezwyciężyła go miłość Jezusa, płynąca z Eucharystii. 🙏👼🙋

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Aby być miłosiernym, nie musisz zakładać fundacji charytatywnej – nie musisz pomagać wszystkim. Jezus chce, byś dostrzegł potrzebujących wokół siebie. To bywa najtrudniejsze. Bycie miłosiernym wcale nie jest zapominaniem o sobie. Kiedy jesteś dobry dla innych, dbasz także o siebie. 🙏👼

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Twoje wnętrze, twoje serce jest świątynią Boga. Mieszka On w tobie od zawsze. Jest wszystkim tym, co dobre i piękne w tobie. On działa wtedy, gdy czynisz coś dobrego dla drugiego człowieka. On inspiruje twoje dobre myśli, słowa i uczynki. Jeśli poświęcisz Bogu trochę czasu, trochę uwagi, jeśli będziesz Go słuchał z uwagą, jeśli będziesz lgnął do Niego to twoje życie zacznie się zmieniać. 🙏👼

Rozważanie na dzisiaj

🙋👼🙏 Nasze życiowe doświadczenia czasami „oblegają nas i otaczają” jak wrogowie Jerozolimę. Teraz zobacz Jezusa, który płacze nad swoim ukochanym miastem. On nie chce jego cierpienia i upadku. Jezus również nie chce twojego upadku. On pragnie twojego nawrócenia, wewnętrznej przemiany, zwrócenia się w Jego stronę. Jezus towarzyszy ci każdego dnia: w uśmiechu, w zwykłym geście życzliwości, we wspólnym przygotowaniu posiłków, ale też i w twoich upadkach. 🙏👼

Rozważanie na dzisiaj

🙋🙏👼 Na ulicach Jerycha Zacheusz słyszy o Jezusie. Rodzi się w nim pragnienie by również koniecznie ujrzeć Jezusa. Aby je zrealizować wspina się na sykomorę i czeka. Obecność Jezusa staje się dla Zacheusza impulsem do czynienia wielkich dzieł. Jak wielkie jest twoje pragnienie spotkania z Jezusem? Czy szukasz sposobów by je zrealizować? W jaki sposób ty oczekujesz Boga. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób twoje spotkanie z Jezusem owocuje dobrocią wobec ludzi. 👼🙏