Pan Jezus zmienił moje życie 2 lata temu i prowadzi mnie po właściwej ścieżce. Wzrastam w Jego miłości i miłości Matki Najświętszej. Tutaj dostałam potwierdzenie, że moje życie pochodzi od Nich. Chwała Panu! – o kursie „Emaus”

Ewa

Najważniejszym doświadczeniem na kursie „Emaus” było odczucie, że Bóg przez Swoje Słowo opiekuje się mną, dotykał mojego serca. Pokazał mi, że On – Słowo jest moją Nadzieją. W Nim mogę się ukryć, odpocząć, nabrać sił i trwać. (…)

Asia