Najważniejszym doświadczeniem na kursie „Emaus” było odczucie, że Bóg przez Swoje Słowo opiekuje się mną, dotykał mojego serca. Pokazał mi, że On – Słowo jest moją Nadzieją. W Nim mogę się ukryć, odpocząć, nabrać sił i trwać. (…)

Asia

Na kursie „Nowe Życie” doświadczyłam całkowitej przemiany siebie i swojego serca. Najważniejszym przeżyciem dla mnie było oddanie mojego życia w ręce Pana Jezusa, aby On mnie dalej prowadził i pokazywał co dobre.

Marlena