Na kursie „Nowe Życie” doświadczyłem odnowienia duchowego i przemiany wewnętrznej, mimo początkowego sceptycyzmu. Doświadczyłem też obecności Ducha Świętego.

Adam, 20 lat

Najważniejszym doświadczeniem na kursie „Emaus” było odczucie, że Bóg przez Swoje Słowo opiekuje się mną, dotykał mojego serca. Pokazał mi, że On – Słowo jest moją Nadzieją. W Nim mogę się ukryć, odpocząć, nabrać sił i trwać. (…)

Asia